باز کردن و چیدمان

 

باز کردن و چیدمان

خیلی وقتها شنیده اید که شخصی بعد از گذشت مدت زمان نسبتا طولانی بعد از نقل مکان به محل جدید خود ، هنوز کاملا وسایل را باز نکرده و اصطلاحا جا گیر نشده است. یکی از مشکلات و دغدغه های مهم بعد از انتقال به محل جدید فضا سازی برای باز کردن و چیدمان وسایل ، طبقه بندی و اولویت بندی باز کردن وسایل به ترتیب حجم ، اندازه و محل قرار گیری و دسترسی به وسایل مورد نیاز میباشد .ما در این مرحله با حضور در مهل جدید شما این مشکلات را با راهکارهائی که ارائه میدهیم برطرف خواهیم کرد .خدمات ما در این مرحله شامل باز کردن بسته بندی لوازم بزرگ ، باز کردن جعبه ها ، خروج متریال مستهلک از محل ، نصب و راه اندازی وسایل باز شده و چیدمان لوازم بزرگ با نظر شخصی شما میباشد .