۱۳۹۶-۰۵-۳۱

(آقای سید جوادی از اصفهان)

واقعا جای تقدیر و تشکر داره ، با وجود اینکه خودم در اسباب کشیم حضور نداشتم ولی همه کارها همون طور که میخواستم انجام شد و تمام مراحل کار به صورت تلفنی با من هماهنگ میشد.
۱۳۹۶-۰۵-۳۱

(خانم اکبری ، سعادت آباد تهران)

کلیه وسایل با دقت بسته بندی شد.خیلی جالب بود برام که بر خلاف همیشه نه مشکلی با کارگرها داشتم و نه موقع تصفیه حساب مشکلی وجود داشت.
۱۳۹۶-۰۵-۳۱

(آقای رحیمی ، فرمانیه تهران)

همکاری با مجموعه ایزی پک تجربه بسیار خوبی برای ما بود و کلیه مراحل جابه جایی با آرامش و برنامه ریزی انجام شد.