۱۳۹۶-۰۶-۰۶

مشاوره، کارشناسی و برآورد هزینه در محل

از نظر ما اولین قدم برای یک همکاری خوب و موفق انجام یک همفکری دوستانه و ارائه مشاوره درست و تخصصی می باشد. کارشناسان ما با حضور در محل مورد نظر ، علاوه بر ارائه مشاوره و توضیحات تکمیلی در رابطه با چگونگی انجام مراحل جابه جایی و برآورد هزینه خدمات مورد نیازتان ، نظرات و خواسته های شما را ثبت و در صورت نیاز به تیم های اجرائی انتقال خواهند داد.