سرویس vip

سرویس vip شامل ارائه خدمات کامل جمع آوری و بسته بندی ، حمل و جابه جائی و باز کردن و چیدمان لوازم در محل جدید میباشد. سرویس vipایزی پک با ارسال مشاور و انجام کارشناسی از محل آغاز میشود.پس از بررسی و توافقات صورت گرفته ، قرارداد در محل مشتری به امضای طرفین خواهد رسید. در تاریخی که توسط مشتری مشخص میشود ، تیم بسته بندی به همراه متریال و لوازم مورد نیاز به محل اعزام و کار بسته بندی لوازم را انجام خواهد داد. در خدمات vip وسایلی که نیاز به باز کردن و یا بسته بندی خاص دارند از قبیل لوستر ،میز بیلیارد ، پرده و ... توسط تیم های مخصوص باز و ایمن سازی شده وآماده حمل میشوند. پس از اتمام بسته بندی کامل وسایل موجود در محل ، تیم مخصوص حمل به محل اعزام و وسایل بسته بندی شده را به محل جدید انتقال میدهد.پس از اتمام مرحله جابه جائی و انتقال وسایل ، کلیه لوازم بسته بندی شده در محل جدید باز و متریال مستهلک از محل خارج میشود.ضمنا وسایلی که نیاز به نصب مجدد دارند از قبیل سرویس خواب ، یخچال ، ماشین لباسشوسی و.... نصب و راه اندازی خواهند شد . در این نوع از خدمات وسایل بزرگ که جابه جائی آنها سخت و مشکل میباشد با نظارت و نظر مشتری چیدمان خواهد شد.