ایزی پک | خدمات بسته بندی و اسباب کشی وسایل منزل

در صفحه زیر میتوانید جواب انواع سوال های متداول خود را دریافت کنید . در صورت نبودن اطلاعات کافی با شماره شرکت ۲۲۷۳۰۱۰۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید .

ساعت کاری شرکت : ۹ الی ۱۷

پنجشنبه ها : ۹ الی ۱۴

اسباب کشی از صفر تا صد که شامل بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل ، حمل و نقل و چیدمان در مکان جدید می باشد را اسباب کشی VIP میگویند . در این روش تمامی مراحل به وسیله شرکت ایزی پک صورت میگیرد .

اسباب کشی از صفر تا صد که شامل بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل ، حمل و نقل و چیدمان در مکان جدید می باشد را اسباب کشی VIP میگویند . در این روش تمامی مراحل به وسیله شرکت ایزی پک صورت میگیرد .

اسباب کشی از صفر تا صد که شامل بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل ، حمل و نقل و چیدمان در مکان جدید می باشد را اسباب کشی VIP میگویند . در این روش تمامی مراحل به وسیله شرکت ایزی پک صورت میگیرد .

اسباب کشی از صفر تا صد که شامل بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل ، حمل و نقل و چیدمان در مکان جدید می باشد را اسباب کشی VIP میگویند . در این روش تمامی مراحل به وسیله شرکت ایزی پک صورت میگیرد .

اسباب کشی از صفر تا صد که شامل بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل ، حمل و نقل و چیدمان در مکان جدید می باشد را اسباب کشی VIP میگویند . در این روش تمامی مراحل به وسیله شرکت ایزی پک صورت میگیرد .

اسباب کشی از صفر تا صد که شامل بسته بندی و جمع آوری وسایل منزل ، حمل و نقل و چیدمان در مکان جدید می باشد را اسباب کشی VIP میگویند . در این روش تمامی مراحل به وسیله شرکت ایزی پک صورت میگیرد .